Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 04 сарын 10 16:20

Уул уурхай, аж үйлдвэрийн тоног, төхөөрөмж үйлдвэрлэгч “Caterpillar” компани хөрөнгийн хөрвөх чадвараа сайжруулахын тулд гурван тэрбум ам.долларын зээл авахаар банкнуудтай хэлэлцэж байна.

Зээлийн дүнг таван тэрбум ам.доллар хүртэл нэмэгдүүлж ч магадгүй талаар эх сурвалж мэдээллээ. Тус компани даваа гарагт зах зээлд хоёр тэрбум ам.долларын бонд гаргах тохиролцоо хийжээ. Бусад олон компанийн нэгэн адил “Caterpillar” -ийн борлуулалтад ч бас цар тахал сөргөөр нөлөөлөхөөр байна.

Мэдээ