Тус хөрөнгө оруулалтын санг 2022-2023 онд үүсгэн байгуулж, экспортыг дэмжих, импортыг орлох гарааны бизнест нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт хийх замаар хөрөнгө оруулагчдын өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий ХОС-ыг үүсгэн байгуулна.