Бидний хөрөнгө оруулалтын философи нь Монгол Улсын эдийн засгийн олон тулгуурт суурь бүтцийг оновчтой бүрдүүлэх зорилгоор уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, барилга зэрэг салбаруудаас гадна ногоон эдийн засагт тэргүүн ээлжид хэрэгжүүлэх шаардлагатай 5 болон түүнээс дээш жилийн хугацаатай төслүүдийг гадаад, дотоодын мэргэшсэн хөрөнгө оруулагчидтай хамтран эрсдэл өгөөжийн зохистой түвшинд амжилттай санхүүжүүлсэн түүхийг бүтээхэд оршино.