Нийтэлсэн огноо: 2020 оны 04 сарын 30 09:20

БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн салбарын худалдан авагч менежерүүдийн индекс дөрөвдүгээр сард 50.8 нэгж болж өмнөх сараасаа буурсан дүнтэй гарлаа.

Шинжээчдийн таамгаас мөн доогуур үзүүлэлт болов. Хэдий тийм боловч өсөлтийн бүсэд хадгалагдсан хэвээр байна. Харин үйлдвэрлэлийн бус салбарын үзүүлэлт 53.2 нэгжид хүрч, өмнөх сараасаа нэмэгдсэн, шинжээчдийн таамгаас давсан дүнтэй гарчээ.

Эх сурвалж: blooombergtv.mn

Мэдээ