Бидний үүд санаачлагатай, сэргэлэн, салбартаа илүү мэргэших хүсэл, эрмэлзэлтэй оюутнуудад үргэлж нээлттэй.

Бидэнтэй дадлага хийснээр оюутнууд хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа, ХОС- ийн онцлог, төслийн санхүүжилтийн талаар цаашдын сургалт, хөдөлмөрт нь хэрэгцээтэй туршлага хуримтлуулах болно.

Дадлага хийх сонирхолтой оюутнууд info.amc@dbm.mn хаягаар холбогдож мэдээлэл авна уу.