Сангийн хөгжүүлэлтийн нэгжийн захирал

Б.Ганчимэг нь МУИС-ийн Математик, компьютерийн сургуулийг  2004 онд Хэрэглээний статистикч мэргэжлээр төгссөн бөгөөд Үндэсний бүтээмж, хөгжлийн төвд ахлах эксперт, Азийн бүтээмжийн байгууллагад төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр 2013 онд Санхүү, эдийн засгийн их сургуульд санхүүгийн удирдлагын  магистрын зэрэг хамгаалсан ба АНУ-ын Western Interrnational University болон Япон, Малайз, Сингапур, АНУ-д мэргэжил дээшлүүлсэн. 2017 оноос Монгол Улсын Хөгжлийн банкинд ажиллаж эхэлсэн бөгөөд хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийг үүсгэн байгуулах багт хамтран ажилласан.

Б.Ганчимэг нь компанийн үүсгэн байгуулах боломжит Хөрөнгө оруулалтын сан (ХОС)-г хөгжүүлэх тооцоо, судалгааг боловсруулах, санг бүртгүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах, ХОС-д үйлчилгээ үзүүлэх кастодиан, хуулийн фирм, аудитын болон хөрөнгийн үнэлгээний байгууллагад тавигдах шаардлагыг тогтоон тэдэнтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой сангийн хөгжүүлэлтийн нэгжийг хариуцан ажиллаж байна.

Б.Ганчимэгийн удирдаж буй Сангийн хөгжүүлэлтийн нэгж нь анхны хөрөнгө оруулалтын сан болох “Үндэсний стратегийн хөрөнгө оруулалтын сан”-г СЗХ-нд амжилттай бүртгүүлээд байна.  

Имэйл: b.ganchimeg@dbm.mn

Vcard