dbmamc.mn

http://polit.mn/70670

Д.Болормаа: Төслүүдийг судалж ОХУ-ын шууд хөрөнгө оруулалтын санд санал тавина

“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” компанийн гүйцэтгэх захирал Д.Болормаа “Хөгжлийн банкны тухай хууль болон Засгийн газрын шийдвэрээр эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих төслүүдийг урт хугацааны санхүүжилтээр хангах зорилготой “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” компанийг 2017 онд байгуулсан. Манай компани хөрөнгө оруулалтын сан байгуулах замаар олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөрөнгийн удирдлагын үйл ажиллагааг Монгол Улсад нэвтрүүлсэн. Бид олон улсын хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө оруулалт татан төвлөрүүлэх хүрээнд Азийн хөгжлийн банкнаас 75.9 сая ам.долларын эх үүсвэрийн амлалт аваад байна. ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн айлчлалын хүрээнд “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” компани болон ОХУ-ын шууд хөрөнгө оруулалтын сангийн хооронд рубль-төгрөгийн хамтарсан хөрөнгө оруулалтын сан байгуулахаар боллоо. Хөрөнгө оруулалтаар эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах, эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр урт хугацааны санхүүжилт хийх зорилгоор сан үүсгэхээр ажиллаж байна. Монголын эдийн засагт үр нөлөөтэй томоохон төслүүдийг судалж ОХУ-ын шууд хөрөнгө оруулалтын санд саналаа илэрхийлнэ. Мөн ОХУ-ын шууд хөрөнгө оруулалтын сангаас манай улсад санал болгох байдлаар хамтарсан хөрөнгө оруулалтын сан ажиллана. Эдийн засгийн томоохон төслүүдийг санхүүжүүлнэ гэж ойлгож болно” гэлээ.