Эрсдэлийн удирдлагын нэгжийн захирал

Х.Энх-Амгалан нь Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг Олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн ба 2007 оноос 2017 оны хооронд Сангийн яамны хуулийн болон худалдан авах ажиллагааны бодлогын газарт мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байсан. Энэ хугацаанд Монгол Улсын татварын болон төсвийн шинэчлэлийг хийх, Монгол Улсын анхны хөрөнгө оруулалтын болон тогтвортой байдлын гэрээг боловсруулах, байгуулах, батлуулах ажилд тус тус гар бие оролцсон туршлагатай байна.

Х.Энх-Амгалан нь санхүү, төсөв, татвар, хөрөнгө оруулалтын салбарын хууль эрх зүйн акт тэр дундаа хуулийн төсөл, УИХ-ын тогтоолын төсөл, Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон шаардлагатай бусад гэрээ, хэлэлцээр зэрэг эрх зүйн баримт бичиг (дүрэм, журам)-ийн төсөл боловсруулах хууль зүйн техникийн ажлыг гүйцэтгэх арвин туршлага хуримтлуулжээ. 

Тэрээр өөрийн үндсэн ажлын хүрээнд захиргааны болон иргэний хэргийн шүүхийн анхан шат, давах шат болон хяналтын шатны шүүхийн ажиллагаанд Монгол Улсын Засгийн газар, Сангийн сайд, Сангийн яамыг төлөөлөн оролцож байсан ба Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр шүүхэд шинжээчийн дүгнэлт гаргах зэрэг шүүхээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны туршлагыг хуримтлуулсан. 

Х.Энх-Амгалан нь Австрали Улсын Засгийн газрын Хөгжлийн тэтгэлэгт хамрагдаж Жеймс Күүкийн Их Сургуулийн болон Японы Гадаад худалдаа, хамтын ажиллагааны байгууллагын дэргэдэх IDE-AS сургуулийн магистрын зэргийг “Хөгжиж буй орны эдийн  засгийн төлөвлөлт, хөгжлийн бодлого” сэдвээр тус тус хамгаалсан.

Имэйл: kh.enkh-amgalan@dbm.mn

Vcard