Улаанбаатар хотын захиргаа нь Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран гэр хорооллоос ялгарч буй хүлэмжийн хийг бууруулах, агаарын бохирдлыг багасгах зорилгоор Улаанбаатар хотын 100 га талбай бүхий гэр хорооллыг дахин төлөвлөн 10’000 эко орон сууц барих “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.


Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Сангийн яам, Улаанбаатар хотын захиргаа, Азийн хөгжлийн банк болон Монгол Улсын Хөгжлийн банк “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг” байгуулсан бөгөөд дээрх төслийн хүрээнд барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудыг санхүүжүүлэхийн зэрэгцээ бага болон дунд орлоготой өрхүүдэд урт хугацаатай, ипотекийн зээл олгох зорилготой “Эко хороолол ба орлогод нийцсэн орон сууцны сан”-г үүсгэн байгуулах юм.


“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК нь энэхүү санг үүсгэн байгуулах, тус сангийн хөрөнгөөр дээр дурдсан санхүүжилт хийх үйл ажиллагааг 2022-2023 онд зохион байгуулан хэрэгжүүлэх болно.